Om oss

Austevoll Kraftlag SA har heile Austevoll kommune som sitt konsesjonsområde, og per 01.01.2021 hadde vi 4588 nettkundar. Austevoll Kraftlag driftar og vedlikeheld per 01.01.2021 eit linjenett som omfattar om lag 99 km høgspentlinjer, 369 km lågspentlinjer, 48 km høgspentkablar, 197 km lågspentkablar, 11 km høgspent sjøkabel og 1930 m lavspent sjøkabel. Våre kundar er fordelt over eit stort område, og vi driv heile 185 nettstasjoner.

Austevoll Kraftlag har 12 fast tilsette på nettdrift, og ein lærling. Dei byggjer og oppgraderer transformatorar og kraftledningar, rydder skog og rykker ut i all slags vær for at du som kunde alltid skal ha straum. Vaktordinga gjer at dei er i sving 24 timer i døgnet når det er behov for det! Takket være dette har vi ein leveringssikkerhet i strømnettet vårt på heile 99,99 %. Vårt mål er å sørge for at det fortsatt skal være sjølvsagt for deg å ha straum.

Aktuelt

NVE har vedtatt at det skal innføres automatiske strømmålere i Norge innen 1. januar 2019. Om du har spørsmål kring montering av automatisk straummålar, finn du kanskje svaret her eller her.