Tenester

Priser tenester

  ekskl.mva inkl.mva
Byggeskap, dagleige 10 12,50
Leige av bil/båt med montør pr. tim. 750 937,50
Montør 800 1 000

Byggeskap

  • Ved utleige av byggeskap vil det bli belasta eit depositum på kr. 3000,-. Depositumet betalast tilbake i sin heilskap dersom skapet leverast tilbake i same stand som det blei levert ut.
  • Maksimum utleigetid er 18 månader.
  • Utleige ut over 18 månader vil bli belasta med dobbel daglig leige. For tida kr. 20,- pr. dag + mva.

Tenester som vert fakturert etter medgått tid og materiell

  • Skifte frå einfase til trefase luftinnstrekk
  • Skifting av spenn utover inntaket pr. spenn
  • Frå og tilkopling
  • Byggeskap, oppsetting og nedtaking