HAN porten i den nye Smart målaren


Alle målarane er utstyrt med ein fysisk utgang, ein standardisert port ofte kalla HAN-porten. Gjennom HAN-porten vil straumkunden kunne få detaljert informasjon om straumforbruk i øyeblikket, straumforbruket siste time, spenningsnivå og overskuddskraft som matast inn i straumnettet.

Av personvernhensyn er det naudsynt å sikre data frå HAN-porten. Det betyr blant anna at plassering av målaren er sikra slik at uvedkommande ikkje kan få tilgang til målaren. Austevoll Kraftlag SA opnar HAN-porten i målaren på førespurnad frå kunde.


* Må fylles ut